Területi könyvtári szolgáltatás

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak megszervezése, az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők számára.

Győr-Moson-Sopron megye településeinek száma 183, ebből 12 város, 171 község. Megyénkben 102 olyan település található, ahol a lakosság száma 1000 fő alatti. Győr-Moson-Sopron megye nem aprófalvas szerkezetű, de alapvetően a kistelepüléses megyék közé sorolandó. A megye településszerkezete, a községek nagysága, infrastruktúrája alapvetően meghatározza a lakosság számára nyújtandó könyvtári ellátást, a megyei könyvtár térségi könyvtári szolgáltatásait.

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2013-tól Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Győr-Moson-Sopron megye lakosságának könyvtári ellátását.

2016-ban 156 településsel kötöttünk megállapodást, így egyre növekszik a helyben elérhető minőségi könyvtári szolgáltatások köre. Az országos könyvtárfejlesztési koncepciót figyelembe véve folyamatosan szervezzük és bővítjük megyénk Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerét.

A települési önkormányzat feladata a könyvtári szolgáltatás fogadására alkalmas helyiség biztosítása, fenntartása, a színvonalas könyvtári szolgáltatáshoz szükséges személy alkalmazása.

 

KSZR könyvtárak a térképen