Területi könyvtári szolgáltatás

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak megszervezése, az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők számára.

Győr-Moson-Sopron megye településeinek száma 183, ebből 12 város, 171 község. Megyénkben 101 olyan település található, ahol a lakosság száma 1000 fő alatti. Győr-Moson-Sopron megye nem aprófalvas szerkezetű, de alapvetően a kistelepüléses megyék közé sorolandó. A megye településszerkezete, a községek nagysága, infrastruktúrája alapvetően meghatározza a lakosság számára nyújtandó könyvtári ellátást, a térségi könyvtári szolgáltatásokat.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2013-tól Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Győr-Moson-Sopron megye lakosságának könyvtári ellátását.

2018-ban 161 településsel kötöttünk megállapodást, így egyre növekszik a helyben elérhető minőségi könyvtári szolgáltatások köre. Az országos könyvtárfejlesztési koncepciót figyelembe véve folyamatosan szervezzük és bővítjük megyénk Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerét, melyhez a települési önkormányzat biztosítja a könyvtári szolgáltatás fogadására alkalmas helyiséget, valamint a színvonalas könyvtári szolgáltatáshoz szükséges személy alkalmazását.

Könyvtárunk a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez - megállapodás alapján - igénybe veszi az alábbi városi könyvtárak közreműködését:

Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár    

Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron

 

KSZR könyvtárak a térképen