Területi könyvtári szolgáltatás

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak megszervezése, az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők számára.

Győr-Moson-Sopron vármegye településeinek száma 183, ebből 12 város, 171 község, köztük 101 olyan település található, ahol a lakosság száma 1000 fő alatti. Győr-Moson-Sopron vármegye nem aprófalvas szerkezetű, de alapvetően a kistelepüléses vármegyék közé sorolandó, melynek településszerkezete, a községek nagysága, infrastruktúrája alapvetően meghatározza a lakosság számára nyújtandó könyvtári ellátást, a térségi könyvtári szolgáltatásokat.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2013-tól a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Győr-Moson-Sopron vármegye lakosságának könyvtári ellátását.

2024-ben a megkötött megállapodások alapján 168 településen biztosítjuk a könyvtárellátási szolgáltatást.

Az országos könyvtárfejlesztési koncepciót figyelembe véve folyamatosan szervezzük és bővítjük vármegyénk Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerét, melyhez a települési önkormányzat biztosítja a könyvtári szolgáltatás fogadására alkalmas helyiséget, valamint a színvonalas könyvtári szolgáltatáshoz szükséges személy alkalmazását.

 

KSZR könyvtárak a térképen