Szolgáltatásaink

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

és eredményeiről készült filmünk

 

Területi szolgáltatások

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a következő szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget a vele szerződő települések könyvtárai számára:

Dokumentumszolgáltatás

 • Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát a központi költségvetés önkormányzati fejezetében nevesített, “Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatására” előirányzat terhére az Önkormányzat által kijelölt szolgáltatást végző személy közreműködésével.
 • Egyedi nyilvántartású dokumentumokon kívül időszaki kiadványokat is megrendel.
 • A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza a szolgáltatást végző személytől indokolt esetben érkező egyedi gyarapítási igényeket.
 • A vásárolt dokumentumokat számítógépes nyilvántartásba veszi.
 • Elvégzi a dokumentumok formai és tartalmi feltárását.
 • Az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve (leltári szám, raktári jelzet, vonalkód stb.) kiszállítja a szolgáltató helyre.
 • Biztosítja az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy információ.

Információszolgáltatás, számítógépes szolgáltatás

 • Információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató hely teljes könyvtári állományáról.
 • Honlapján elérhetővé teszi a szolgáltató helyeken igénybe vehető könyvtári állományt.
 • Segíti a magyar könyvtári rendszer elektronikusan elérhető szolgáltatásainak (ODR, EBSCO, NAVA, MaNDA, EU-s információk, stb.) eljuttatásait a kistelepülésekre.
 • Segítséget nyújt a helyi lakosság információs igényeinek kielégítéséhez.

Közösségi szolgáltatások

 • Rendezvényeibe bevonja a szolgáltató hely használóit.
 • Segíti a helyi programok szervezését.
 • Elősegíti az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást.

Képzés, továbbképzés

 • Szakmai segítséget nyújt a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros munkájához.
 • Továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató hely könyvtárosának.
 • Betanulási, továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató helyen foglalkoztatott könyvtári dolgozóknak.
 • Szakmai tanácsadással segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak kialakítását, bővítését.
 • Szakmai tanácsadást nyújt a könyvtári szolgáltató hely egységes arculatának kialakításához.
 • A település lakosságának digitális írni-olvasni tudását, elektronikus ügyintézését elősegítő tanfolyamokat szervez.

Könyvtárszakmai szolgáltatások

 • Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzatnak a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez.
 • A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, egy korszerű, használható, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található dokumentumokból.
 • A szolgáltató helyen lévő állományt a vármegyei közös adatbázisban retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal ellátja.
 • A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a dokumentumok egységes felszerelését, a raktári rend kialakítását.
 • A polcokra és a könyvtárba tájékoztató feliratokat készít.
 •  A könyvtáros személyének változása esetén, soron kívüli állományellenőrzést végez.

Könyvtárközi kölcsönzés

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként többek között koordinálja Győr-Moson-Sopron vármegye települési könyvtárainak könyvtárközi kölcsönzését is. Ennek segítségével a beiratkozott olvasók számára a települési könyvtárakban nem található dokumentumok - könyv, hangoskönyv, folyóirat - megkérhetők a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tértől eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában.

A könyvtárak kéréseiket e-mailen, telefonon, személyesen vagy ODR-en keresztül továbbíthatják a könyvtárunk részére.

Másolatkészítés során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A másolatkészítésért a szolgáltató könyvtár költséget számít fel, mely a könyvtárhasználót, olvasót terheli. A könyvtárosnak erről az olvasót tájékoztatnia kell.

A dokumentum visszaküldésének postaköltségét a jogszabályok szerint a kérő könyvtár olvasója fizeti. Ezt azonban a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a tőle kért dokumentumok esetében átvállalja a települési könyvtárak olvasóitól. Ezt a szolgáltatást ingyenesen csak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagkönyvtárai részére biztosítjuk.

Részletes tájékoztatást az ODR szolgáltatás technikai lebonyolításáról az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Telefon: 96/328-231
E-mail: konyvtarkozi@gyorikonyvtar.hu

Községi információk a könyvtárunk adatbázisaiban

A községek történetének kutatásaihoz segítséget nyújtanak a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér helyismereti gyűjteményének adatbázisai. 

A Katalógusban az adott községre vonatkozó dokumentumok: könyvek, periodikumok, cikkek, hangzó, vizuális- és elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásai találhatók meg.

Győr-Moson-Sopron vármegye évfordulónaptára megkönnyítheti a könyvtárosok, rendezvényszervezők munkáját, hogy megemlékezhessenek az adott település jeles évfordulós személyeiről, eseményeiről.

A helyismereti információk további forrása a Vármegyei kitüntetések és kitüntetettek adatbázisa.

A Digitális Könyvtárban egyre nagyobb számban érhető el a vármegyével és településeivel kapcsolatos könyvek, periodikumok, képeslapok, aprónyomtatványok digitalizált dokumentumai.

 

A DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR HONLAPJA

 

A DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR KÖZÖSSÉGI OLDALA

A DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR KULTURÁLIS MAGAZINJA

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE ÉVFORDULÓNAPTÁRA

VÁRMEGYEI KITÜNTETÉSEK ÉS KITÜNTETETTEK

DIGITÁLIS KÖNYVTÁR